Fakta – Värmepump luft/vatten

I en energibilaga Ljusnan, Ljusdalsposten, Hudiksvalls Tidning och Söderhamnskuriren för några år sen gjorde vi en jämförelse mellan alla tillgängliga uppvärmningsätt för ett vattenburet system. Nu återpublicerar vi dessa faktarutor två i veckan under sommaren, se alla faktatexter >>här<<.

Ilustration över system med Luft/vattenvärmepump

Utrustning

Värmen tas ur uteluften genom en fläkt som blåser den genom pumpens förångare. Ljudnivån på utomhusdelen kan ibland upplevas störande. När temperaturen ute sjunker får värmepumpen svårare att göra värme av den kallare uteluften. Då sjunker den så kallade värmefaktorn, det går alltså mer el för att göra värme. Luft-vatten värmepumparna utvecklas och blir bättre. De har bättre förutsättningar söder ut i där klimatet inte ger lika många kalla nätter och dagar. De kan spara cirka 60-70 % energi i förhållande till en elpanna.

Service, reparation och underhåll

Under en 20-årsperiod så tillkommer troligen en kostnad för byte av en kompressor cirka 30 000 kr, och övriga servicekostnader på 5 000 kr.

Miljö

Miljöpåverkan beror på vilken typ av el du köper. Väljer du el från till exempel vatten- eller vindkraft har den elen en lägre miljöpåverkan än om du köper vanlig, ospecificerad el. Köper du el utan specifikt ursprung får du den el som inte är öronmärkt till de som valt förnybar el, el utan specifikt ursprung har således högre andel av exempelvis fossila källor.

Skötsel

Viss tillsyn för att kontrollera att anläggningen fungerar som den ska. I värmepumpen finns en dator med en liten display där man kan hitta mycket matnyttig information, till exempel hur ofta elpatronen går.

Livslängd

20 år.

Investeringskostnad

80 000–150 000.

Drift och underhåll

En värmepump av storlek som den ovan kräver i regel att huvudsäkringen ökas från 16 till 20 ampere, vilket kostar mellan 500 till 1 500 kr mera per år i fast nätavgift beroende på vilken nätägare man har. I beräkningarna har vi inte tagit med någon kostnad för justering av huvudsäkring. Elkostnaden för driften under 20 år beräknas i det närmaste bli 300 000 kr (15 000 kr/år) och underhållet hamnar på 23 000 (1 200 kr per år).
Prisuppskattningar är från 2012 när texten publicerades första gången, men förändringen är inte så stor.