Fakta – bergvärme/jordvärme

I en energibilaga Ljusnan, Ljusdalsposten, Hudiksvalls Tidning och Söderhamnskuriren för några år sen gjorde vi en jämförelse mellan olika uppvärmningsätt för ett vattenburet system. Nu återpublicerar vi dessa faktarutor, se alla faktatexter >>här<<.

Illustration över berg- och jordvärme

Utrustning

Värmepumpen är likadan för både bergvärme och ytvärme.

Utrustning – bergvärme

Värmen tas ur borrhål i berget. Borrdjupet varierar utifrån energibehovet och hur markförhållandena är. Ibland borrar man flera hål. Avståndet mellan två borrhål bör vara minst 20 meter. Man ska inte vara för snål på borrhålsdjupet då ett grunt hål ofta leder till en högre driftskostnad.

Utrustning – ytjordvärme

Värmepumpen hämtar värmen från slangar nergrävda i marken. Idag lägger man slangarna mellan 0,9-1,5 meters djup. Avståndet mellan slangarna beror på markförhållandena, men är det för litet kan det bli problem med markfrysning. Markfrysning kan också bildas om slanglängden är för kort i förhållande till storleken på värmepumpen och husets värmebehov. En grundregel är att ha mycket slang för att få täckning även när det är riktigt kallt ute. Under sommarhalvåret återladdar solen marken.

Service, reparation och underhåll

Under en 20-årsperiod så tillkommer troligtvis en kostnad för byte av en kompressor på cirka 30 000 kr, och övriga servicekostnader på cirka 5 000 kr.

Miljö

Miljöpåverkan beror på vilken typ av el du köper. Väljer du el från till exempel vatten- eller vindkraft har den elen en lägre miljöpåverkan än om du köper vanlig, ospecificerad el. Köper du el utan specifikt ursprung får du den el som inte är öronmärkt till de som valt förnybar el, el utan specifikt ursprung har således högre andel av exempelvis fossila källor.

Skötsel

Viss tillsyn behövs för att kontrollera att anläggningen fungerar som den ska. I värmepumpen finns en dator med en liten  display där man kan hitta mycket matnyttig information, till exempel hur ofta elpatronen går.

Livslängd

20 år.

Investeringskostnad

120 000–200 000.

Drift och underhåll

En värmepump av storlek som den ovan kräver i regel att huvudsäkringen ökas från 16 till 20 ampere, vilket kostar mellan 500 till 1 500 kr mer per år i fast nätavgift beroende på vilken nätägare man har. I beräkningarna har vi inte tagit med någon kostnad för justering av huvudsäkring. Elkostnaden för driften under 20 år beräknas i det närmaste bli 200 000 kr (9 988 kr/år) och underhållet hamnar på 23 000 (1 200 kr per år).

 

Prisuppskattningar är från 2012 när texten publicerades första gången, men förändringen är inte så stor.