Bidrag och stöd

Bidrag och stöd


Det finns flera olika stöd som privatperson, bostadsrättsförening, företag och organisationer kan söka för att till exempel minska energianvändningen eller installera solceller och laddplatser. Här listas de bidrag som är aktuella just nu. Följ länkarna för att läsa mer!

Stöd till privatpersoner

ROT-avdrag vid renovering och installation

Skattereduktion vid installation av solceller

Stöd för laddpunkter

Stöd för energilagring

Bonus malus

Elstöd för höga elpriser (tidigare nämnt högkostnadsskydd)

Elstöd till privatpersoner hela landet

Bidrag för energieffektivisering i småhus

Stöd till företag

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

Klimatklivet – stöd till publika laddstationer

Ladda bilen – stöd till icke publika laddstationer

Elstöd för höga elpriser

Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Investeringsstöd för biogas

Företagsstöd – Gävleborg

Energikartläggningscheck – Dalarna

Energifonden

Stöd till föreningar/organisationer

Klimatklivet – stöd till klimatinvesteringar

Klimatklivet – stöd till publika laddstationer

Ladda bilen – stöd till icke publika laddstationer

Elstöd för höga elpriser

Stöd till energi- och miljöprojekt

Skattereduktion av förnybar el

Energifonden