Solenergi

Solenergi

Solenergi är en klimatsmart, effektiv och välbeprövad förnybar energikälla och allt fler väljer att installera solfångare eller solceller. Genom att öka användandet av solenergi minskar utsläppen av koldioxid, vilket även minskar vår klimatpåverkan. I dag används solens strålar både för att tillverka värme med hjälp av solfångare och elektricitet med hjälp av solceller.


Producera din egen el med solceller

Solceller omvandlar solljuset direkt till elektrisk energi (el). Det är ett miljövänligt sätt att producera sin egen el, systemet är tyst, kräver minimalt med underhåll och har lång livslängd.

En solcellsanläggning omvandlar solens strålar till elektrisk energi (el). När solen lyser på solcellen blir ovansidan negativt laddad och undersidan blir positivt laddad, vilket genererar likström. Likströmmen skickar till en växelriktare där den omvandlas till växelström, den kan då skickas vidare till dina eluttag eller ut på elnätet. Det går också att lagra den producerade elen med hjälp av batterier.

Solceller placeras optimalt mot söder och med cirka 45 graders lutning för att få så stort energiutbyte som möjligt. Om solcellerna placeras inom sydost till sydväst och vid lutningar inom 20 till 60 grader är skillnaderna försumbara jämfört med optimal placering. Solcellerna ska inte skuggas, även begränsad skuggning minskar energiutbytet markant.

Funderar du på solceller? Ta hjälp av Energimyndighetens oberoende webbguide: Solelportalen

Illustration: Peter Abrahamsson

Stöd och ersättning

Batterilagring

Läs mer

Solvärme

Förutom att producera el från solen kan solen användas för att producera varmvatten via solfångare.

Varmvattnet kan användas för att värma tappvarmvatten eller för uppvärmning av din bostad. Det är viktigt att ditt nuvarande uppvärmningssystem går att kombinera med solfångare, vanligast är att kombinera solvärme med en pellets- eller vedpanna.

Solvärmen står för varmvattenförsörjningen under sommaren och pellets- eller vedpannan används till värme av varmvatten och uppvärmning av huset under vinterhalvåret. Solfångaren och värmepannan kopplas till en ackumulatortank, i ett kombisystem kan 20-30% av energin täckas med solens hjälp. En vanlig solfångare som är mellan 4 – 6 kvm stor kan du koppla till en varmvattenberedare på cirka 200-300 liter.


Illustration: Peter Abrahamsson

Vilka typer av solfångare finns?

• Plana solfångare: Är den vanligaste typen och består av en absorbator, monterad i en välisolerad låda, täckt med ett härdat och antireflexbehandlat glas.
• Vakuumsolfångare: Består av vakuumisolerade glasrör, med en värmebärande vätska.
• Poolsolfångare: Enkel konstruktion (utan isolering och täckglas) för uppvärmning av utomhusbassänger

Solvärme kan också fungera som ett bra komplement till hus med direktverkande el, men då värmer solvärmen endast tappvarmvattnet.

För alla byggnader som har behov av varmvatten under sommaren kan solfångare vara ett intressant alternativ. I ett varmvattensystem kan ungefär hälften av årsanvändningen av varmvatten värmas via solvärme. Det finns varmvattenberedare som är förberedda för solvärme, som ett alternativ till vanliga elvarmvattenberedare.

Du kan läsa mer om solvärme hos Energimyndigheten.