Solenergi

Solenergi

Solenergi är en klimatsmart, effektiv och välbeprövad förnybar energikälla och allt fler väljer att installera solfångare eller solceller. Genom att öka användandet av solenergi minskar utsläppen av koldioxid, vilket även minskar vår klimatpåverkan. I dag används solens strålar både för att tillverka värme med hjälp av solfångare och elektricitet med hjälp av solceller.


Producera din egen el med solceller

Solceller omvandlar solljuset direkt till elektrisk energi (el). Det är ett miljövänligt sätt att producera sin egen el, systemet är tyst, kräver minimalt med underhåll och har lång livslängd.

En solcellsanläggning omvandlar solens strålar till elektrisk energi (el). När solen lyser på solcellen blir ovansidan negativt laddad och undersidan blir positivt laddad, vilket genererar likström. Likströmmen skickar till en växelriktare där den omvandlas till växelström, den kan då skickas vidare till dina eluttag eller ut på elnätet. Det går också att lagra den producerade elen med hjälp av batterier.

Solceller placeras optimalt mot söder och med cirka 45 graders lutning för att få så stort energiutbyte som möjligt. Om solcellerna placeras inom sydost till sydväst och vid lutningar inom 20 till 60 grader är skillnaderna försumbara jämfört med optimal placering. Solcellerna ska inte skuggas, även begränsad skuggning minskar energiutbytet markant.

Funderar du på solceller? Ta hjälp av Energimyndighetens oberoende webbguide: Solelportalen

Illustration: Peter Abrahamsson

Stöd och ersättning

Det gröna avdraget (skattereduktion för installation av grön teknik).

Sedan 1 januari 2021 kan privatpersoner göra ett skatteavdrag vid installation av solceller. Avdraget gäller för 15 % av arbetskostnaden och materialkostnaden. Avdraget fungerar som ett ROT-avdrag och syns direkt på fakturan. De viktigaste aspekterna kring det nya gröna avdraget hittar du nedan:

 • Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget. För att läsa om vilka bidrag som finns till företag och föreningar läs här.
 • Det gröna skatteavdraget är på max 50 000 kr per person och år. Är man två personer som gemensamt äger en eller flera fastigheter kan man alltså göra ett skatteavdrag på 100 000 kr per år.
 • Från den 1 januari 2021 kommer man kunna göra avdrag på 15% av arbets- och materialkostnaden för en solcellsanläggning.
 • Det gröna avdraget gäller bara för solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet.
 • Det gröna avdraget och rut- och rotavdraget är två olika skatteavdrag där utrymmet för vad man kan ta ut inte påverkar varandra.
 • Det gröna avdraget gäller — till skillnad från rotavdrag — även för hus som byggts de senaste fem åren.
 • Liksom ROT eller RUT görs avdraget direkt på fakturan.

Ersättning vid överproduktion av solel

Försäljning av el
Den el du inte direkt använder kan du sälja till företag som är villig att köpa, till exempel elhandelsbolag eller ditt nätbolag, ni avtalar om ersättning per kWh.

Skattereduktion

Det finns även en skattereduktion som man får för den överskottsel man producerar, 60 öre/kWh. Skattereduktionen görs via inkomstdeklarationen och man kan max få tillbaka 18 000 kr/år. Detta kräver att man är mikroproducent. Läs mer om detta på skatteverkets hemsida.

Har man intresse av att vara lite större elproducent, kan det vara intressant med elcertifikat, ett stödsystem för förnyelsebar energiproduktion. Lite större elproducent kan vara att sätta upp solceller på hela ladugårdstaket, eller om du har ett företag där ni får överskott av värme eller ånga och vill producera el av den.

Läs mer

 • Inom ramen för energimyndighetens särskilda insatsprojekt på solel har det tagits fram
  PM om solel. Dokumentet innehåller mycket matnyttig information för den som vill installera solceller.
 • Läs Energimyndighetens tester av solcellsmoduler och växelriktare.