Solenergi

Solenergi

Solenergi är en klimatsmart, effektiv och välbeprövad förnybar energikälla och allt fler väljer att installera solfångare eller solceller. Genom att öka användandet av solenergi minskar utsläppen av koldioxid, vilket även minskar vår klimatpåverkan. I dag används solens strålar både för att tillverka värme med hjälp av solfångare och elektricitet med hjälp av solceller.


Producera din egen el med solceller

Solceller omvandlar solljuset direkt till elektrisk energi (el). Det är ett miljövänligt sätt att producera sin egen el, systemet är tyst, kräver minimalt med underhåll och har lång livslängd.

En solcellsanläggning omvandlar solens strålar till elektrisk energi (el). När solen lyser på solcellen blir ovansidan negativt laddad och undersidan blir positivt laddad, vilket genererar likström. Likströmmen skickar till en växelriktare där den omvandlas till växelström, den kan då skickas vidare till dina eluttag eller ut på elnätet. Det går också att lagra den producerade elen med hjälp av batterier.

Solceller placeras optimalt mot söder och med cirka 45 graders lutning för att få så stort energiutbyte som möjligt. Om solcellerna placeras inom sydost till sydväst och vid lutningar inom 20 till 60 grader är skillnaderna försumbara jämfört med optimal placering. Solcellerna ska inte skuggas, även begränsad skuggning minskar energiutbytet markant.

Funderar du på solceller? Ta hjälp av Energimyndighetens oberoende webbguide: Solelportalen

Illustration: Peter Abrahamsson

Det gröna avdraget (skattereduktion för installation av grön teknik).

Sedan 1 januari 2021 kan privatpersoner göra ett skatteavdrag vid installation av solceller. Avdraget gäller för 20% av arbetskostnaden och materialkostnaden. Avdraget fungerar som ett ROT-avdrag och syns direkt på fakturan. De viktigaste aspekterna kring det nya gröna avdraget hittar du nedan:

 • Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget. För att läsa om vilka bidrag som finns till företag och föreningar läs här.
 • Det gröna avdraget är högst 50 000 kr per person och år. Om det finns två ägare till bostaden blir avdraget max 100 000 kr per år.
 • Avdraget ges med 20% av arbets- och materialkostnaden vid en nätansluten solcellsanläggning. Från och med den 1 januari 2023 höjs avdraget från 15 till 20 procent och tillämpas på installationer som har betalats efter 31 december 2022. Läs mer här.
 • Det gröna avdraget gäller bara för solcellsanläggningar som är anslutna till elnätet.
 • Skattereduktionen för grön teknik påverkar inte summan för de eventuella skattereduktioner du för i samband med rut- och rotavdrag. Du kan alltså utnyttja hela avdraget för grön teknik och hela rut- och rotavdraget förutsätt att du betalat tillräckligt med skatt under året.
 • Det gröna avdraget gäller — till skillnad från rotavdrag — även för hus som byggts de senaste fem åren.
 • Liksom ROT eller RUT görs avdraget direkt på fakturan.
 • Skatteverkets hemsida kan du räkna ut hur mycket skattereduktion du kan få.

Ersättning vid överproduktion av solel

Försäljning av el
Den el du inte direkt använder kan du sälja till företag som är villig att köpa, till exempel elhandelsbolag eller ditt nätbolag, ni avtalar om ersättning per kWh.

Skattereduktion

Det finns även en skattereduktion som man får för den överskottsel man producerar, 60 öre/kWh. Skattereduktionen görs via inkomstdeklarationen och man kan max få tillbaka 18 000 kr/år. Detta kräver att man är mikroproducent. Läs mer om detta på Skatteverkets hemsida.

Har man intresse av att vara lite större elproducent, kan det vara intressant med elcertifikat, ett stödsystem för förnyelsebar energiproduktion. Lite större elproducent kan vara att sätta upp solceller på hela ladugårdstaket, eller om du har ett företag där ni får överskott av värme eller ånga och vill producera el av den.

Ditt solcellssystem producerar som mest el mitt på dagen, då du behöver den som minst. Genom att koppla ett batteri till din solcellsanläggning kan du lagra den överskottsel din solcellsanläggning producerar för användning på kvällen. Det gör att du bättre kan matcha din produktion med konsumtion och generellt få mer egenanvändning ur dina solceller.

Stöd för batterilager

Från 1 januari 2021 finns möjlighet att utnyttja skattereduktionen för privatpersoner som vill lagra egenproducerad el. De viktigaste aspekterna kring det nya gröna avdraget hittar du nedan:

 • Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra avdraget. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under året för att kunna utnyttja hela skattereduktionen.
 • Det gröna avdraget är högst 50 000 kr per person och år. Om det finns två ägare till bostaden blir avdraget max 100 000 kr per år.
 • Avdraget ges med 50% på arbets- och materialkostnaden vid installation av system för lagring av egenproducerad elenergi. Du får avdraget direkt på fakturan från installatören. 
 • Skattereduktionen för grön teknik påverkar inte summan för de eventuella skattereduktioner du gör i samband med rut- och rotavdrag. Du kan alltså utnyttja hela avdraget för grön teknik och hela rut- och rotavdraget förutsatt att du betalat tillräckligt med skatt under året. 
 • Det gröna avdraget gäller — till skillnad från rotavdrag — även för hus som byggts de senaste fem åren.

Läs mer om skattereduktion på Skatteverkets hemsida.

Inom ramen för energimyndighetens särskilda insatsprojekt på solel har det tagits fram
PM om solel. Dokumentet innehåller mycket matnyttig information för den som vill installera solceller.

Läs Energimyndighetens tester av solcellssystem.

Solvärme

Förutom att producera el från solen kan solen användas för att producera varmvatten via solfångare.

Varmvattnet kan användas för att värma tappvarmvatten eller för uppvärmning av din bostad. Det är viktigt att ditt nuvarande uppvärmningssystem går att kombinera med solfångare, vanligast är att kombinera solvärme med en pellets- eller vedpanna.

Solvärmen står för varmvattenförsörjningen under sommaren och pellets- eller vedpannan används till värme av varmvatten och uppvärmning av huset under vinterhalvåret. Solfångaren och värmepannan kopplas till en ackumulatortank, i ett kombisystem kan 20-30% av energin täckas med solens hjälp. En vanlig solfångare som är mellan 4 – 6 kvm stor kan du koppla till en varmvattenberedare på cirka 200-300 liter.


Illustration: Peter Abrahamsson

Vilka typer av solfångare finns?

• Plana solfångare: Är den vanligaste typen och består av en absorbator, monterad i en välisolerad låda, täckt med ett härdat och antireflexbehandlat glas.
• Vakuumsolfångare: Består av vakuumisolerade glasrör, med en värmebärande vätska.
• Poolsolfångare: Enkel konstruktion (utan isolering och täckglas) för uppvärmning av utomhusbassänger

Solvärme kan också fungera som ett bra komplement till hus med direktverkande el, men då värmer solvärmen endast tappvarmvattnet.

För alla byggnader som har behov av varmvatten under sommaren kan solfångare vara ett intressant alternativ. I ett varmvattensystem kan ungefär hälften av årsanvändningen av varmvatten värmas via solvärme. Det finns varmvattenberedare som är förberedda för solvärme, som ett alternativ till vanliga elvarmvattenberedare.

Du kan läsa mer om solvärme hos Energimyndigheten.