Fakta – Värmepump frånluft

I en energibilaga Ljusnan, Ljusdalsposten, Hudiksvalls Tidning och Söderhamnskuriren för några år sen gjorde vi en jämförelse mellan alla tillgängliga uppvärmningsätt för ett vattenburet system. Nu återpublicerar vi dessa faktarutor två i veckan under sommaren, se alla faktatexter >>här<<.

 

Utrustning

Värmen tas från den inomhusluft som ventileras bort och återförs till tappvarmvatten och/eller husets värmesystem. Besparingen varierar beroende på husets storlek och ventilationssystem. Frånluftsvärmepumpen är mycket vanlig vid nyproduktion av hus. För att klara husets behov vid en nyproduktion så krävs idag större frånluftsvärmepumpar. Med en effekt på 13 kW klarar den hus på upp emot 220 m2. En frånluftsvärmepump är inte husets huvudvärmekälla utan det är i regel el, som elpanna eller en elpatron inbyggd i värmepumpen. Med de nya nära-noll-energi-reglerna som kommer komma med BBR  (Boverkets byggregler) under 2019/20 så kommer detta system inte längre uppfylla energikraven för nybyggnation.

Service,  reparation och underhåll

Underhåll, cirka 10 000 kr.

Miljö

Miljöpåverkan beror på vilken typ av el du köper. Väljer du el från till exempel vatten- eller vindkraft har den elen en lägre miljöpåverkan än om du köper vanlig, ospecificerad el. Köper du el utan specifikt ursprung får du den el som inte är öronmärkt till de som valt förnybar el, el utan specifikt ursprung har således högre andel av exempelvis fossila källor.

Skötsel

Viss tillsyn för att kontrollera att anläggningen fungerar som den ska.

Livslängd

10 år, så därför räknas investeringskostnaden två gånger på 20 år.

Investeringskostnad

50 000.

Drift och underhåll

Under 20-årsperioden beräknas elen till driften kosta 451 800 kr och 13 000 kr i underhållskostnader. Per år blir det cirka 23 000 för driften och 650 kr i underhåll.
Prisuppskattningar är från 2012 när texten publicerades första gången, men förändringen är inte så stor.