Fakta – Fjärrvärme

I en energibilaga Ljusnan, Ljusdalsposten, Hudiksvalls Tidning och Söderhamnskuriren för några år sen gjorde vi en jämförelse mellan alla tillgängliga uppvärmningsätt för ett vattenburet system. Nu återpublicerar vi dessa faktarutor två i veckan under sommaren, se alla faktatexter >>här<<.

Illustration på system med fjärrvärme

Utrustning

Värmen kommer via ledningar ifrån fjärrvärmenätet till en värmeväxlare som för över värmen till husets radiator- och tappvarmvattensystem.

Service,  reparation och underhåll

Ingår i driftskostnaden, men är i praktiken mycket liten.

Miljö

Energin i fjärrvärmen i Hälsingland är nästan uteslutande biobränsle. Fjärrvärmen är det bästa valet av värmesystem ur miljösynpunkt.

Skötsel

Viss tillsyn för att kontrollera att anläggningen fungerar som den ska.

Livslängd

Livslängden är i regel högre än 20 år på värmeväxlaren.

Investeringskostnad

40 000–80 000 kr

Drift och underhåll

Ett genomsnittligt pris för fjärrvärmen i Hälsingland är cirka 75 öre/kWh. Underhåll beräknas bli 3 250 kr eller drygt 160 kr per år. Driftskostnaden blir totalt cirka 357 000 kr under 20-årsperioden – utslaget per år blir det nästan 18 000 kr.
Prisuppskattningar är från 2012 när texten publicerades första gången, men förändringen är inte så stor.