Fakta – Modern vedpanna

I en energibilaga Ljusnan, Ljusdalsposten, Hudiksvalls Tidning och Söderhamnskuriren för några år sen gjorde vi en jämförelse mellan alla tillgängliga uppvärmningsätt för ett vattenburet system. Nu återpublicerar vi dessa faktarutor under sommaren, se alla faktatexter >>här<<.

Illustration på system med vedeldning

Utrustning

Moderna vedpannor med fläktar och ofta lambdasondstyrningar och stora ackumulatorvolymer förändrar begreppet vedeldning till något som är relativt bekvämt. Gör man en nyinstallation så ska ackumulatorvolymen inte vara under 1 500 liter för en normalvilla. Viktigt att komma ihåg med vedeldning är att också ha utrymme för lagring och hantering av ved.

Service, reparation och underhåll

Panna och skorsten sotas 2-3 gånger per år. Pannan bör sotas oftare för att hålla hög verkningsgrad och uraskning en gång i veckan. Under livslängden kommer några cirkulationspumpar, fläktar och inte minst keramiken i pannan att behöva bytas.

Miljö

Vedeldning har en mycket låg miljöpåverkan eftersom ved är ett förnybart bränsle. Den lokala luftkvaliteten påverkas stort av hur effektiv förbränningen är, varför det kan vara stor skillnad på en gammal och en modern panna som kommer upp i högre temperaturer. På samma sätt är det viktigt att alltid elda fullt ut – värmebehovet ska regleras av hur ofta man eldar, inte med spjället. Om vinden ligger på så rökgaserna kommer in i ditt eller grannens sovrum kan en halvdålig förbränning vara lika skadlig som rökning.

Skötsel

Veckovis tillsyn och påfyllning av flis beror på hur stort lagringsutrymme anläggningen har. Det bör vara så stort att man kan ta hem leveranser utan att det är helt slut innan påfyllning.

Livslängd

20 år.

Investeringskostnad

Från 150 000 kr

Drift och underhåll

Driftkostnaden beräknas bli 142 000 kr under 20 år (närmare 7 150 kr per år) För vedpriset har vi utgått från 350 kr/m3 vilket motsvarar cirka 35 öre/kWh. Underhållet beräknas till 19 500 vilket ger en årskostnad på 975 kr.

Prisuppskattningar är från 2012 när texten publicerades första gången, men förändringen är inte så stor.