Fakta – Modern flispanna

I en energibilaga Ljusnan, Ljusdalsposten, Hudiksvalls Tidning och Söderhamnskuriren för några år sen gjorde vi en jämförelse mellan alla tillgängliga uppvärmningsätt för ett vattenburet system. Nu återpublicerar vi dessa faktarutor två i veckan under sommaren, se alla faktatexter >>här<<.

Illustration på system med filseldning

Utrustning

Modern fliseldning kommer starkt som uppvärmningsalternativ, men det passar inte villan på ett bostadsområde då hanteringen av flisen tar mycket plats och volym. Moderna flispannor har fläktstyrning, lambdasondstyrning, eltändning, automatisk sotning – uraskning, och de kan skicka larm-SMS vid driftsstörningar. Idag väljer många att ha ackumulering till pannorna så att de får längre och mera ekonomiska driftstider.

Service, reparation och underhåll

Panna och skorsten sotas 2-3 gånger per år. Pannan bör sotas oftare för att hålla hög verkningsgrad och uraskning en gång i veckan. Under livslängden kommer några cirkulationspumpar, fläktar och inte minst keramiken i pannan att behöva bytas.

Miljö

Fliseldning har en mycket låg miljöpåverkan eftersom det är ett förnybart bränsle. Med bränslet finfördelat (som för pellets och flis) blir det en bra förbränning med lite partiklar och oförbrända kolväten i rökgaserna.

Skötsel

Veckovis tillsyn och påfyllning av flis beror på hur stort lagringsutrymme anläggningen har. Det bör vara så stort att man kan ta hem leveranser utan att det är helt slut innan påfyllning.

Livslängd

20 år.

Investeringskostnad

Från 150 000 kr

Drift och underhåll

Driftkostnaden beräknas bli 142 000 kr under 20 år (närmare 7 150 kr per år) För vedpriset har vi utgått från 350 kr/m3 vilket motsvarar cirka 35 öre/kWh. Underhållet beräknas till 19 500 vilket ger en årskostnad på 975 kr.

Prisuppskattningar är från 2012 när texten publicerades första gången, men förändringen är inte så stor.