Fakta – Elpanna

I en energibilaga Ljusnan, Ljusdalsposten, Hudiksvalls Tidning och Söderhamnskuriren för några år sen gjorde vi en jämförelse mellan alla tillgängliga uppvärmningsätt för ett vattenburet system. Nu återpublicerar vi dessa faktarutor två i veckan under sommaren, se alla faktatexter >>här<<.

Illustration på system med Elpanna

Utrustning

Elpanna som kopplas till värmesystemet (ungefär samma storlek som en garderob).

Service, reparation och underhåll

Har i stort sett inget behov av underhåll.

Miljö

Miljöpåverkan beror på vilken typ av el du köper. Väljer du el från till exempel vatten- eller vindkraft har den elen en lägre miljöpåverkan än om du köper vanlig, ospecificerad el. Köper du el utan specifikt ursprung får du den el som inte är öronmärkt till de som valt förnybar el, el utan specifikt ursprung har således högre andel av exempelvis fossila källor.

Skötsel

I stort sett ingenting.

Livslängd

20 år.

Investeringskostnad

45 000–55 000 kr.

Drift och underhåll

Driftkostnaden är beräknad på ett elpris på 1,25 kr och för 20-årsperioden blir kostnaden 594 000 kr (närmare 29 700 kr per år) Underhållet beräknas till 3 250 vilket ger en årskostnad på 160 kr.

 

Prisuppskattningar är från 2012 när texten publicerades första gången, men förändringen är inte så stor.