Gävle Dala Drivmedelskonvent 2022 – fokus Gävleborg!

Datum: 26/10, Tid: 10.00, t.o.m. kl. 14.30

Boka dig redan nu för deltagande i BiodrivMitts årliga drivmedelskonvent!

Programmet kommer att handla om aktuella frågeställningar och positiva händelser i nutid i Gävleborg!

Vi håller konventet i Gävle Konserthus, med fika från kl 9, föredrag kl 10-12, lunch kl 12-13 och föredrag och diskussioner kl 13-14.30. Avslutning med fika därefter.

Programmet kommer att handla om vilka viktiga frågor och åtgärder som planeras ske i Sverige och Gävleborg för vår omställning till fossilfria transporter samt hur ledande politiker – efter valdagen 11/9 – i Gävleborg avser leda arbetet i kommuner och region med hänsyn till det nationella målarbetet.

Läs mer och anmäl dig https://biodrivmitt.se/evenemang-post/gavle-dala-drivmedelskonvent-2022-fokus-gavleborg?read=gavle-dala-drivmedelskonvent-2022-fokus-gavleborg