Gävle Dala Drivmedelskonvent 2022 – fokus Dalarna!

Boka dig redan nu för deltagande i BiodrivMitts årliga drivmedelskonvent!

Datum: 16/11, Tid: 10.00, t.o.m. kl. 14.30

Programmet kommer att handla om aktuella frågeställningar och positiva händelser i nutid i Dalarna!

Vi håller konventet hos Green Hotel i Tällberg, med fika från kl 9, föredrag kl 10-12, lunch kl 12-13 och föredrag och diskussioner kl 13-14.30. Avslutning med fika därefter.

Programmet kommer att handla om vilka viktiga frågor och åtgärder som planeras ske i Sverige och Dalarna för vår omställning till fossilfria transporter samt hur ledande politiker – efter valdagen 11/9 – i Dalarna avser leda arbetet i kommuner och region med hänsyn till det nationella målarbetet.

Läs mer och anmäl dig: https://biodrivmitt.se/evenemang-post/gavle-dala-drivmedelskonvent-2022-fokus-dalarna?read=gavle-dala-drivmedelskonvent-2022-fokus-dalarna