Småhusstöd!

Har du missat att du kan söka bidrag för att energieffektivisera ditt småhus? Sedan juli 2023 finns det ett bidrag att söka om du har ett småhus som värms upp med antingen direktverkande el eller vattenburet värmesystem som värms upp av elpanna eller genom gasförbränning. Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder. Läs mer och ansök hos Boverket!

Mer information klicka här!