Kurs: Småhus och energi

Småhusägare – vill du lära dig mer om småhus, energianvändning och inomhusmiljö? Hur du kan minska din energianvändning med enkla och billiga åtgärder? Eller med mer omfattande åtgärder, kanske i samband med renovering av ditt hus?

Nu har du en möjlighet att gå en kurs om småhus och energi. Kursen är helt kostnadsfri och helt oberoende av leverantörer och tillverkare. Finansieringen sker från Energimyndigheten via ett forskningsprojekt – “Energieffektivt byggande och boende”.

Kursen är webbaserad och genomförs på cirka två timmar. Den består av kortare filmavsnitt varvat med enkäter, där du svarar på frågor i en skala 1-5. Dina svar på slutenkäten ger Energimyndigheten underlag till forskningsprojektet.

Vill du gå kursen? Klicka på den här länken så kommer du till hemsidan där kursen finns. https://smahus-och-energi.learnifier.se/a1/catalog/session/c8519aed-9e30-44ec-a63a-baaad2675ce9?prid=1663