Energikartläggningscheck att söka för företag i Dalarna!

Pandemin, krig och andra orsaker har bland annat lett till högre energipriser. Region Dalarna kan nu erbjuda ett ekonomiskt stöd till företag som vill genomföra en energikartläggning för att se vilka förbättringsmöjligheter som finnas för att minska sin energianvändning. Läs mer på Region Dalarnas hemsida.

Energikartläggningscheck – Region Dalarna