Elstöd still elintensiva företag

Regeringen har beslutat om ett elkostnadsstöd för elintensiva företag och Energimyndigheten(EM) har fått uppdraget att hantera stödet. Totalt är det 2,4 miljarder kronor som ska fördelas ut till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser under hösten och vintern 2022. 

All information om stödet har vi samlat på sidan energimyndigheten.se/elkostnadsstod. Där finns också ett beräkningsverktyg som företagarna själva kan använda för att testa om deras företag har rätt till elkostnadsstöd. Ansökan kommer öppnas 6 mars.