Vill du få veta mer om hur värmepumpar fungerar?

Vill du veta mer om hur värmepumpar fungerar så är du välkommen till det här tillfället. Studiecirkeln är digital och kostar inget.

Den 23 november med start 18:00 till 19:00 kommer Viktor Ölén från SKVP (Svenska kyl- och värmepumpföreningen) att hålla ett föredrag om värmepumpar riktat mot småhusägare. Föredraget arrangeras av Energi- och klimatrådgivare från kommuner i Dalarna, vi jobbar med att ge oberoende, kostnadsfria råd och information till privatpersoner, mindre företag och organisationer.

Anmäl dig på studiefrämjandets hemsida: Följ länken här: Vill du få veta mer om hur värmepumpar fungerar? (studieframjandet.se)