Ökningen av solcellsanläggningar i Gävleborg

Igår publicerade vi solcellsstatistiken för hela Svergie. I Gävleborg kan vi se en fördubbling i installerad effekt och en 40 % ökning antalet anläggningar. Att den installerade effekten ökar mer än antalet anläggningar är ett tecken på att det installeras större anläggningar.

Det är en jättekul utveckling tycker vi energi- och klimatrådgivare. Och vi märker av att solcellsfrågor står för ungefär hälften av alla frågor vi får in.

Här syns utvecklingen från 2016 till 2017. Antal är antalet anläggningar och MW är alla anläggningars adderade installerade effekt.

I diagrammet har vi sammanställt SCB:s statistik för Gävleborg. För att få en uppfattning om hur mycket 2,5 MW är kan det jämföras med en solcellsanläggning på ett ladugårdstak är i ca 30-80 kW (0,03-0,08 MW) och alla solcellsanläggningar i Sverige har en samlad effekt på 231 MW (140 MW 2016). All denna statistik gäller nätanslutna anläggningar, solceller “off-grid” (på exempelvis fritidshus utanför elnätet) är inte medräknade.

Källor: Energimyndigheten, SCB.