Statistik för nya solcellsanläggningar

Energimyndigheten publicerar ny officiell statistik över nätanslutna solcellsanläggningar för 2020. Nytt i årets statistik är siffror för installerad effekt per capita och per kvadratkilometer både på nationell och på regional nivå.

I Sverige installerades nästan 22 000 nätanslutna solcellsanläggningar under 2020, med ungefär 400 MW i installerad effekt.

Läs mer:

Nya solcellsanläggningar under 2020