Sjölins Smide AB – framgångsrika även i energiarbetet.

Sjölins Smide jobbar med nationalmuseums takkonstruktion Fotograf: Melker Dahlstrand
Sjölins Smide jobbar med nationalmuseums takkonstruktion, Fotograf: Melker Dahlstrand

 

Redan 2003 började Sjölins Smide AB i Hudiksvall ett framgångsrikt omställningsarbete som också innefattade företagets energiförsörjning och energianvändning.
– 2003 planerade vi en utbyggnad av våra produktionslokaler.  Vi hade en tajt budget och försökte hitta smarta lösningar för både byggnationen och driften, berättar Ulrik Jonasson, VD på Sjölins Smide.

– För att kunna öka produktionskapaciteten i form av fler maskiner och arbetsplatser var vi tvungna att bygga om och öka kapaciteten på ingående strömförsörjning och transformator. Men istället rev vi ut vår gamla elpanna som producerade värme och varmvatten, och er satte den med bergvärme och värmepumpar.  All den el-energi som pannan tidigare förbrukade räckte nu till att driva de nya maskinerna, arbetsplatserna och värmepumparna. Än idag, trots att vår produktionskapacitet och lokalyta mer än fördubblats, har vi inte behövt öka vår strömförsörjning,  fortsätter Ulrik.

Ulrik Jonasson 2017 Sjölins smide
När man väl börjat se över sina processer och ser att det blir snabba resultat är det lätt och inspirerande att fortsätta arbetet.” berättar Ulrik Jonasson, VD på Sjölins smide

Hur kom ni igång hade ni hjälp av några konsulter?
– Personalen involveras alltid i vårt förändringsarbete. De är en viktig resurs och de vet hur de vill att resultat av förändringen ska fungera. Ofta finns det någon som har oanade kunskaper, känner någon som vet mer, eller har ett stort engagemang. Vi har inte anlitat några konsulter utan tagit hjälp av personalens samlade kunskaper samt duktiga energientreprenörer på orten, svarar Ulrik.

Vad har ni gjort sedan då, efter ombyggnaderna 2003?
– Som sagt – det första större arbete som vi gjorde var att konvertera vårt gamla uppvärmningssystem. Kopplat till det bestämde vi sedan hur vi ville att våra byggnader skulle fungera. Vi uppdaterade ventilationsanläggningar, byggde väggar och tak med låga u-värden.

– Nu har vi full återvinning på våra svetsrökutsug. Vi har tagit bort de gamla varmluftspannorna som drevs med olja och kopplat ihop allt med bergvärmeanläggningen. Vår senaste investering är att vi bytt ut alla belysning i produktionslokalerna mot nya energisnåla LED-belysningar; fortsätter Ulrik.

Vad har ni kvar att göra? Hur jobbar ni vidare?
– Det finns alltid saker att förbättra och förändra. Vi jobbar med att ständigt förbättra oss och våra processer i något som vi kallar ”Sjölins-Lyftet”. I lyftet engagerar vi alla medarbetare i förändringsarbetet. Det har hittills slagit mycket väl ut.

Vad har ni fått för resultat av det här medvetna och långsiktiga arbetet?
– De investeringar vi gjort har återbetalat sig väldigt snabbt. När man väl börjat se över sina processer och ser att det blir snabba resultat är det lätt och inspirerande att fortsätta arbetet. Arbetsmiljömässigt har det också blivit mycket bättre. Förutom att vi har en jämn och bra värme vintertid i välisolerade lokaler producerar värmesystemet kyla sommartid för en väldigt liten kostnad. Lokalerna är ljusa och ventilationen fungerar väldigt bra. Trivseln är stor och alla medarbetare känner och vet att satsningarna vi gjort har vi gjort för att vi ska må bra och kunna arbeta effektivt.

Vilka utmaningar ser ni i framtiden?
– Vi måste hela tiden utveckla oss, hitta smarta lösningar och effektiviseringar för att kunna vara konkurrenskraftiga. Vi har stor konkurrens från framförallt Östeuropa så vi är tvungen att hitta andra sätt än medarbetarnas lönenivå att konkurrera med. Energismarta byggnader, maskiner och arbetssätt är ett bra konkurrensmedel. Om sedan våra kunder ser mervärde i att samarbeta med oss på grund av vårt miljöengagemang så är det ju också en konkurrensfördel, avslutar Ulrik Jonasson.