Projektet Incitament för energieffektivisering

Incitament projektets broschyrerTanken med projektet är att ta fram enhetliga metoder och verktyg för hur ett bra energieffektiviseringsarbete ska gå till.

Under flera år har olika projekt och insatser bedrivits med syfte att effektivisera företags energianvändning i Sverige. Länsstyrelser, kommuner och företag arbetar på en rad olika sätt för att förbättra det systematiska energieffektiviseringsarbetet i företagen.

Tanken med detta projekt är att ta fram enhetliga metoder och verktyg för hur ett bra energieffektiviseringsarbete ska gå till, samt att sprida dessa verktyg till små- och medelstora företag i Sverige.

Metodvägledningen som tas fram i projektet ska koordineras med miljöbalkens krav på systematiskt miljöarbete och spridas via tillsyns- och rådgivningskanaler.

Energikartläggning
En energikartläggning ger svar på hur mycket energi som används för att driva ditt företags verksamhet och innehåller förslag på hur energianvändningen kan effektiviseras. Stöd för energikartläggning är ett finansiellt stöd för dig som vill få koll på ditt företags energianvändning. Energikartläggningsstödet täcker 50 procent av kostnaden för att genomföra en energikartläggning. Ditt företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd.

Vem genomför kartläggningen?
Energikartläggningen kan genomföras av någon på ditt företag om den kompetensen finns och stödet kan då bidra med att finansiera personalkostnaden för detta. Vanligast är dock att ta in en konsult som genomför energikartläggningen och stödet används då till detta. Resultatet av en energikartläggning blir en rapport som visar på energianvändningen idag samt ger förslag på åtgärder för att effektivisera energianvändningen.

Fakta om projektet

  • Stöttar små och medelstora företag att komma igång med energiarbetet.
  • Ger branschvisa vägledningar i energiarbetet.
  • Informationsmaterial om systematiskt energiarbete
  • Informationsmaterial om hur man arbetar med åtgärdsplaner
  • 4 inspirationsfilmer med goda exempel. (se dom på Youtube)
  • Vänder sig i ett första skede till de företag som omfattas av miljötillsyn. Dessa kontaktas av de kommunala miljökontoren under 2018 och 2019.
  • Andra intresserade företag kan vända sig till kommunens energi- och klimatrådgivare eller Region Gävleborgs projektledare.
  • Energimyndigheten och Länsstyrelsen har utbildat miljöinspektörer och energirådgivare.

 

Varför arbeta med energieffektivisering?

En av de viktigare delarna i det av regeringen antagna klimatpolitiska ramverket och energiöverenskommelsen kommer att vara energieffektivisering som innebär hur vi människor bäst använder energi i våra företag, anläggningar, fastigheter och fordon. Det vill säga, hur får man ut den största nyttan till så liten energianvändning som möjligt? För att i framtiden skapa ett förnybart och hållbart energisystem måste alla ta ansvar och arbeta med frågorna. Inte minst våra företag kan bidra med en hel del.  En viktig del i det här arbetet är att alltid arbeta med energi-effektivisering oavsett vad det är för energiform. Sträva alltsp  alltid efter att göra av med minsta möjliga energi.