Nytt ansökningstillfälle för klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till åtgärder som ska bidra till utsläppsminskningar av växthusgaser. Stödet kan sökas av företag, föreningar och organisationer och stödet uppgår till max 70% av totalkostnaden.

Det nya ansökningstillfället kommer att vara 24 september – 23 oktober 2019 och ansökan lämnas in via ett webbformulär på naturvårdsverkets hemsida.

Mer information om stödet och vilka åtgärder du kan söka för hittar du via informationsblad klimatklivet eller via naturvårdsverkets hemsida https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/