Energikartläggningsstöd till små och medelstora företag

Har du ett litet eller medelstort företag som bedriver någon form av tillverkning? Då kan du vända dig till Region Gävleborg om du vill söka stöd till en så kallad energikartläggning.

För du ska få stöd måste energikartläggningen genomföras i din tillverkande enhet.

Vad är en energikartläggning?

En energikartläggning är bra start för dig som vill komma igång med ditt energiarbete. Bland annat kommer en energikonsult att kunna ge dig en överblick av hur ditt företags energianvändning ser ut i dagsläget. Du kommer även att få förslag på åtgärder som kan sänka dina kostnader. Sist men inte minst, genom en effektivare energianvändning kan ditt företag minska sin miljöpåverkan.

Så här fungerar stödet

Stödet kan användas för att anlita en energikonsult som genomför en energikartläggning inom din verksamhet. Stödet omfattar 50 % av totalkostnaden. Det betyder att du maximalt kan få 150 000 kronor i stöd då totalkostnaden inte får överstiga 300 000 kronor. Ansökan måste ha inkommit innan ditt företag påbörjar beställning av energikonsult, kostnader kan inte tas upp retroaktivt. Stödet betalas ut efter att insatsen är genomförd och redovisad. Stödet vänder sig till små och medelstora företag som har någon form av produktion. Ansökningar handläggs löpande och vi tar emot ansökningar fram till och med den 31 maj 2021.

Mer information om stödet hittar du här: https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/stod-och-finansiering/foretagsstod