Energi- och klimatrådgivningen behöver din hjälp

Energi- och klimatrådgivning är en opartisk och kostnadsfri service i din kommun. Rådgivaren hjälper dig som privatperson med tips på hur du kan minska din energianvändning i hemmet. Nu behöver vi din hjälp att planera kommande års aktiviteter.   

Energibesparande åtgärder kan kännas komplicerat och kan i vissa fall innebära stora investeringar. Allting i hemmet hänger ihop och det kan kännas svårt att veta i vilken ände man ska börja. Energi- och klimatrådgivningen är ett bollplank till dig i dessa frågor. Men vilka frågor är du intresserad av?  

Nu behöver vi din hjälp att planera årets aktiviteter    

Vilka områden tycker du är intressanta och vad skulle du behöva hjälp med? Vi skulle uppskatta om du tog dig tiden att hjälpa oss genom att svara på enkäten nedanför. Svaren kommer att ge oss ett underlag att anpassa vårt arbete efter, vilket kommer att leda till att vi kan erbjuda dig en mer träffsäker och relevant rådgivning.