Digital studiecirkel om Elbilar och laddning

Vill du få veta mer om hur elbilar och laddning fungerat så är detta ett bra tillfälle. Studiecirkeln hålls av Energi- och klimatrådgivare från kommuner i Dalarna, vi jobbar med att ge oberoende, kostnadsfria råd och information till privatpersoner, mindre företag och organisationer.

Studiecirkeln är tre tisdagar kl. 19- 20.30 med start den 19 oktober. Du anmäler dig genom att gå in på länken här nedan till Studiefrämjandet. Studiecirkeln kommer vara på Teams och du kommer få en länk på mejl.

https://www.studieframjandet.se/dalarnas-lan/gustav-arrangemang/kurser/2021/september/elbilar-och-laddning-digital-studiecirkel/