Delta i Cykelfrämjandets Cyklistvelometer

Cyklistvelometern är en nationell granskning och jämförelse av hur cyklister upplever kommunen de cyklar mest i utifrån ett cykelperspektiv. Undersökningen är baserad på en självrekryterad webbenkät för privatpersoner och genomförs vartannat år.

Årets enkät är öppen 27 maj till 31 augusti 2020. Resultatet presenteras 8 oktober.

Du hittar en länk till enkäten via den här länken: https://cykelframjandet.se/cyklistvelometern/