Anvinsningsavtal på el minskar!

Ett anvisningsavtal är något du som elkonsument kan åka på, om du inte aktivt väljer fast eller rörligt elpris. Då får du ett avtal som är, kort sagt, onödigt dyrt.

Kika på din elräkning, har du ett anvisningsavtal så kan du troligen enkelt spara hundralappar per år!

Läs mer på Energimyndighetens hemsida.