Ändrat investeringsstöd för solceller

Investeringsstödet för solceller har ändrats från 30 % till 20 % via vårändringsbudgeten. I vårändringsbudgeten tillfördes 300 miljoner kronor i budgeten för 2019, vilket gör att den totala budgeten uppgår till 736 miljoner kronor för utbyggnad av solceller.

Mer information om investeringsstödet finner ni på Energimyndighetens hemsida.
Energimyndigheten – vilka stöd och intäkter kan jag få