Vill du energieffektivisera ditt företag?

Från och med 2018 kommer små- och medelstora företag att kunna få hjälp från tillsynsmyndigheter med att energieffektivisera. Det extra stödet kostar ingenting för företagen utan är istället en möjlighet att effektivisera verksamheten.

Norrhälsinge Miljökontors tillsynspersonal, Fredrik Juhlin, Ann-Sofie Åhlén och Bahram Bashiri tillsammans med energi- och klimatrådgivare Johan Ringmar.

Norrhälsinge Miljökontors tillsynspersonal, Fredrik Juhlin, Ann-Sofie Åhlén och Bahram Bashiri tillsammans med energi- och klimatrådgivare Johan Ringmar är några av de som kommer att arbeta med projektet i Nordanstig och Hudiksvall under året.

Projektet  som fått namnet ”incitament för energieffektivisering” kombinerar den redan befintliga miljötillsynen i små och medelstora företag (SMF) med energieffektivisering. Det sparar tid samtidigt som fler företag kan nås.

Energimyndigheten har tillsammans med länsstyrelserna  kartlagt behovet hos små och medelstora företag och höjt kommuners och länsstyrelsers kompetens inom energiområdet. Nu kan miljökontorets tillsynspersonal tillsammans med energi-och klimatrådgivarna erbjuda både information och verktyg som företagen kan behöva för att arbeta med sin energieffektivisering.

Vad innebär detta för företagen?

När företagen energieffektiviserar sänker de sina kostnader, stärker sin konkurrenskraft och värnar om miljön. De följer också de krav som miljöbalken ställer på att alla verksamhetsutövare ska hushålla med energi och i första hand använda förnybara energikällor.

Hjälpmedel

Projektet har också tagit fram en rad hjälpmedel som kallas metodstöd. Metodstöden hjälper dig bland annat att ta reda på hur du arbetar strukturerat med energi i företaget, vilka lagar och krav som gäller, konkreta förslag på energieffektiva åtgärder, hur du räknar på lönsamhet och hur du kan prioritera dina åtgärder.

www.energimyndigheten.se hittar du våra metodstöd som består av ett material om systematiskt och strukturerat energiarbete, branschvisa vägledningar för bästa teknik, en guide för hur du tar fram en åtgärdsplan samt filmer som visar på goda exempel hos företag som varit framgångsrika i sitt energiarbete.

Företag som inte omfattas av lagstadgad miljötillsyn men ändå vill arbeta med energi-effektivisering kan alltid kontakta kommunens energi- och klimatrådgivare för råd och hjälp att komma igång.