Spara el och pengar med rätt julbelysning

Inför jul har energimyndigheten kommit med tio goda råd för advents- och julbelysning om man vill spara el och pengar. Några tips följer nedan:

  1. När du köper ny advents- och julbelysning, se till att den har LED-lampor som original.
  2. Kopplar du en enstaka ljusslinga eller dekoration till en timer? Kolla hur mycket el timern drar. Den kan öka energianvändningen då även timern drar el.
  3. Känn på transformatorn (den svarta eller vita klumpen på sladden). Är den varm drar produkten mer el än om den är sval. Det är viktigt att använda rätt transformator till rätt ljusslinga.
  4. Det finns advents- och julbelysning med varmt (rött) sken och kallt (blått) sken. Välj det ljus du gillar bäst. Upp till 2 700 Kelvin räknas som varmt ljus.

För fler tips besök energimyndighetens hemsida.

Hitta närmaste elbilsladdare

Här följer tips på två sidor där du enkelt kan hitta till närmaste elbilsladdare.

www.uppladdning.nu där du enkelt kan söka upp en laddstation på en karta.
www.laddinfra.se som länkar till flertalet olika tjänster och appar som visar var laddstationer finns runt om i landet.

Kvällsföreläsning – Bästa värmen för mitt hus

Villaägarna i Hudiksvall och Nordanstig tillsammans med energi – och klimatrådgivarna i Gävleborg bjuder in till en kvällsföreläsning om hur du värmer dig och ditt hus på bästa sätt.

När: 22/10 kl.18.30
Var: Kulturhuset Glada Hudik, Café Agnes
Maila eventuella frågor till energiradgivning@hudiksvall.se

Ny guide ska hjälpa husägare spara pengar och miljö

Energimyndigheten lanserar en ny webbguide som ska hjälpa husägare vid renoveringar. Guiden tipsar om åtgärder som minskar energiåtgången och dess klimatpåverkan, förbättrar inomhusmiljön, spara pengar och tar hänsyn till kulturvärden.

Husguiden hittar du via energimyndighetens hemsida eller vi länken minhusguide.se

Smarta tips och hemmahacks för att förlänga livet på dina kläder och prylar

Naturskyddsföreningen har en kampanj som heter fixa grejen som ger smarta tips och hemmahacks för att förlänga livstiden på sina kläder och prylar. Det kan vara allt från hur man lagar ett par trasiga byxor och reparerar sina möbler till att vårda cykeln på ett hållbart sätt. Genom att förlänga livet på våra prylar och därmed shoppa mindre spar vi oftast pengar samtidigt som det bidrar till att minska klimatpåverkan.

Gå in på fixagrejen.nu för att veta mer om kampanjen och ta del av alla smarta tips.

Nu kan man köpa solcellspaket på IKEA

Nu kan man köpa solcellspaket på IKEA. Solcellspaketen beställs online på IKEAs webbplats och är inledningsvis möjliga att beställa för installation i Skåne, Göteborgsområdet och Stockholm. Innan årsskiftet räknar IKEA med att solcellspaketen ska vara tillgänglig på cirka 95 procent av den svenska marknaden. IKEA samarbetar med Svea Solar, som blir leverantör av panelerna och sköter installationen. Läs mer om solcellspaketet på IKEAs hemsida.

Nytt ansökningstillfälle för klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till åtgärder som ska bidra till utsläppsminskningar av växthusgaser. Stödet kan sökas av företag, föreningar och organisationer och stödet uppgår till max 70% av totalkostnaden.

Det nya ansökningstillfället kommer att vara 24 september – 23 oktober 2019 och ansökan lämnas in via ett webbformulär på naturvårdsverkets hemsida.

Mer information om stödet och vilka åtgärder du kan söka för hittar du via informationsblad klimatklivet eller via naturvårdsverkets hemsida https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Bidrag/Klimatklivet/

Producera din el med cykel?

Funderat över om du skulle kunna ersätta elräkningen med att cykla? Eller iallafall att gym med spinning skulle kunna bli självförsörjande på el?

Tyvärr är det inte så enkelt. En cyklist, eller helt enkelt en människas muskler klarar inte av att generera de mängder energi som vi använder till alla våra vitvaror, lampor och elektronik. Denna film visar att det krävs över 50 cyklister att producera den el en familj i en villa använder.

Vill du bli vintercyklist?

Region Gävleborg och länets kommuner har sedan 2010 genomfört utmaningen Vintercyklisten för att motivera och utmana bilister att börja cykla till och från arbetet under vintern.

Varje år får ett antal deltagare prova på vintercykling. Alla deltagare åtar sig att cykla minst tre dagar i veckan och registrera cykelresorna via en app. Alla deltagarna i utmaningen får utrustning i form av dubbdäck, sadelskydd och reflexväst för att säkert och bekvämt kunna cykla på vintern.

Mer information om utmaningen och anmälan hittar du på www.vintercyklistengavleborg.se

Ny studie ska få fler att cykla till skola och jobb

Visste du att ca 50% av invånarna i Gävleborg har mindre än 15 minuters cykelväg till arbete eller skola? Det visar den potentialstudie för ökad cykling i Gävleborg som Region Gävleborg tagit fram i samarbete med analysföretaget WSP. Du kan läsa mer om studien och dess resultat på Rgeion Gävleborgs hemisda.

www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/aktuellt/ny-studie-ska-fa-fler-att-cykla-till-skola-och-jobb