Kraftig ökning av solcellsanläggningar i Sverige

Installerad effekt totalt och per effektklass

Energimyndigheten: “Antalet nätanslutna solcellsanläggningar har ökat med drygt 52 procent mellan 2016 och 2017.”

Läs energimyndighetens artikel här