Hur mycket påverkar flyget?

Att flyget är en miljöbov känner många till, men hur stor påverkan har flyget? Det finns flera verktyg där ut som man kan göra en grov koll på hur mycket utsläpp man ger upphov till. En av dom är >Klimatkontot< och med hjälp av det har jag gjort denna jämförelse.

Utsläppsjämförelse: flyga eller inte flyga, övriga värden normal-klimatmedveten vuxen svensk. klipp från klimatkontot.se

Förutom flyget har jag utgått från en medveten men inte “klimat-perfekt” person. En snål dieselbil som kör genomsnitts-mycket, ca hälften av måltiderna är vegetariska och personen bor i en villa med två vuxna som värms upp fossilfritt.

Jämförelsen är gjord att man antingen inte flyger alls under ett år, eller att man flyger 50 timmar/år. Det motsvarar exempelvis två resor till centralasien/USA och två resor till en europeisk stad.

Så, flyget har en stor påverkan!

I figuren visar M=medelsvensken, V=världsmedel och H=hållbar nivå. Vad den hållbara nivån är är svårt att säga men ligger runt 0,7 och 1,5 ton/år.

Till detta kommer också de “offentliga” utsläppen i Sverige på ca 2 ton/år, något som inte går att specificera på enskilda individer och därför ligger fördelat om 2 ton/person och år. Dessa utsläpp är inte med i staplarna ovan. För att påverka detta handlar det bland annat om att delta i demokratin, rösta i valen, engagera sig kommunpolitiskt m.m.