Företaget som har lyckats med energiarbetet

Drivex har arbetat aktivt med energifrågor i flera år. Redan 2009 gjorde de en energikartläggning över deras verksamhet.

Bild på sandskopa - Drivex tillverkar redskap till hjullastare och traktorer.

Drivex tillverkar redskap till hjullastare och traktorer.

Drivex är en tillverksindustri som ligger i Edsbyn. Drivex tillverkar skopor, plogar och andra redskap till hjullastare och traktorer. De är också ett företag som har arbetat aktivt med energifrågorna i flera år.

Vi har frågat Tomas Gunnarsson, en av de ansvariga för produktionen, om deras arbete med energianvändningen.

Fick ni nytta av den energikartläggning som gjordes 2009?
– Ja det tycker jag, vi fick en gedigen lista med åtgärdsförslag som vi även anammat utifrån kartläggningen. Det är alltid bra att få extern hjälp med detta, det är lätt att bli hemmablind.

Har ni några rutiner för att regelbundet förbättra er energianvändning?
– Ja, vi har för avsikt att certifiera oss i ISO 14001 (miljöcertifiering) inom kort. Den certifieringsprocessen är redan uppstartad vilket innebär att vi jobbar med att ta fram miljöaspekter och rutiner för att ha kontroll på lagar och förordningar. Där är energianvändningen en del i förbättringsprocessen.

Vilken åtgärd, som ni genomfört de senaste fem åren, har gett störst resultat?
– Utbyte av högenergiförbrukande ljuskällor. Utbyte av gammal luftkompressor mot en ny frekvensstyrd. Bytt till en ny miljövänlig färg på våra redskap som kräver lägre temperatur för att härda och därmed mindre oljeförbrukning i torkugnen. Tidigare behövde färgen 80–90 grader för att härda. Den nya färgen är fukthärdande och det räcker med cirka 23 grader i härdprocessen. Vi har även gått över till fjärrvärme med WEABs effektiva  och miljövänliga anläggning.

Ser ni något behov av att uppdatera eller genomföra en ny energikartläggning?

Tomas Gunnarsson.

– Det är ju aldrig fel att se över verksamheten. Så dyker möjligheten upp så är vi inte främmande för det. Det brukar alltid komma upp förbättringsmöjligheter efter externa kartläggningar.

Vad skulle ni rekommendera andra små och medelstora industrier att satsa på i första hand?
– Byt ut gamla högenergiförbrukande ljuskällor. Identifiera och åtgärda läckage på tryckluftsledningar och maskiner. Tryckluft är dyrt för både plånbok och miljö. Stäng av belysning och ventilation när lokaler ej används.