Fakta – Pelletspanna

I en energibilaga Ljusnan, Ljusdalsposten, Hudiksvalls Tidning och Söderhamnskuriren för några år sen gjorde vi en jämförelse mellan alla tillgängliga uppvärmningsätt för ett vattenburet system. Nu återpublicerar vi dessa faktarutor två i veckan under sommaren, se alla faktatexter >>här<<.

Illustration på system med Pelletspanna

Utrustning

En ny modern pelletspanna, som är avsedd bara för pellets, har en hög grad av automation med till exempel automatisk uraskning och sotning, och mycket hög verkningsgrad.

Service, reparation och underhåll

Veckotillsyn är att rekommendera för att bibehålla hög verkningsgrad. Sotningsinsatsen blir så liten att den, lite beroende på tekniken, kan skötas av sotaren. För 10-20 år sen var det många oljepannor som byggdes om till pelletspannor, denna lösning som var ekonomiskt fördelaktig initial men innebär ofta ett högre underhållsbehov.

Miljö

Pellets har en mycket låg miljöpåverkan efter som pellets är ett förnybart bränsle gjort av restprodukter – sågspån och kutterspån. Med bränslet finfördelat (som för pellets och flis) blir det en bra förbränning med lite partiklar och oförbrända kolväten i rökgaserna.

Skötsel

Veckovis kontroll av nivåer av pellets och möjligen rengöring av sensorer för att undvika driftsstörningar.

Livslängd

20 år.

Investeringskostnad

80 000–200 000 kr.

Drift och underhåll

Driftkostnaden är beräknad på 2,55 kr/kg vilket motsvarar cirka 0,68 kr/kWh. Bränslepriset blir då 324 000 kr på 20 år, eller 16 200 kr per år. Underhållet är beräknat till totalt drygt 19 500 kr, cirka 975 kr/per år.
Prisuppskattningar är från 2012 när texten publicerades första gången, men förändringen är inte så stor.