Energiministern: Förändra din energianvändning!

Energiminister Ibrahim Baylan

Energiminister Ibrahim Baylan. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Energikommissionen har i januari 2017 lagt fram sitt betänkande till regeringen och energiminister Ibrahim Baylan. Betänkandet har utmynnat i två övergripande mål:
• 2040 ska Sverige ha 100 procent förnybar elproduktion.
• 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005.

Hur kan vi bidra till målet?

Vi frågade Ibrahim Baylan om hur allmänheten, villaägare och lägenhetsinnehavare, kan medverka och bidra till att målet om en 50 procent effektivare  energianvändning uppnås.

– Alla kan vi göra något – i de val vi gör, säger Ibrahim Baylan. Att vi behöver energieffektivisera betyder att vi ska använda vår energi smartare och mer hållbart. Man kan börja med att fundera över hur jag använder min energi? Tar jag bilen för korta resor där jag skulle kunna gå? Återvinner jag det jag kan? När jag köper nya produkter, försöker jag köpa de mest energieffektiva? Sådana frågor kan man ställa till sig själv för att förändra sin energianvändning.

– Att energieffektivisera är bra både ur miljöhänseende och ekonomiskt. Ett exempel på en insats som är enkel att genomföra och som samtidigt blir billigare i längden är att byta ut sin belysning till LED-belysning. Om vi i Sverige skulle byta ut all belysning till LED skulle vi kunna halvera den mängd el som behövs till just belysning. (uppgift från Energimyndigheten).