Elda på rätt sätt

Broschyren Elda Rätt utgiven av NaturvårdsverketVedeldning är en konst. Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för småskalig uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning.

Men vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många oförbrända föroreningar såsom kolväten och sot som har negativa effekter på
både klimatet och människors hälsa. Därför är det viktigt att lära sig att använda bränslet och elda sin panna eller kamin så att förbränningsprocessen blir effektiv och utsläppen minimeras.

Broschyren Elda rätt

Naturvårdsverket har tagit fram broschyren ”Elda rätt” som du kan ladda ner från www.naturvardsverket. se/bokhandeln eller få från din kommunala energi- och klimatrådgivare.

Ved och annan typ av bioenergi är förnybara energikällor som ingår i det naturliga kretsloppet. Biobränslen, vanligen ved eller pellets, nybildas inom överskådlig tid och när de brinner frigörs koldioxid som går ut via rökgaserna. Skogen växer och använder koldioxid för att bygga upp ny biomassa och koldioxidens kretslopp är slutet.

I broschyren hittar du massor av tips för eldning i pannor och kaminer. Du kan också kontakta kommunens
energi- och klimatrådgivare om du vill veta mer om eldning eller andra uppvärmningsalternativ.