Drickakylar – en bortglömd energitjuv

I butikerna finns ofta uppställda drickakylar, där dricka eller öl exponeras, belysta kylar. Dryckerna behöver oftast inte kylas av livsmedelsskäl, men dryckerna säljs ofta kylda.

Som del i ett nationellt projekt från Energimyndigheten har vi besökt ett antal butiker i Hälsingland, och mätt energibehov för vanliga drickakylar. Vi har tittat på möjligheterna till minskat energibehov och besparingar.

ICA-butiken i Järvsö är en av de butiker vi har besökt.  På en vanlig, stickproppsansluten, drickakyl mätte vi först energibehovet under några dygn. Därefter kopplade vi in en vanlig timer, och mätte ytterligare några dygn. Timern ställdes in så att kylen var igång bara under den tid på dygnet då butiken var öppen, och en kvart före och efter stängning.

Resultat

  Årligt energibehov
Utan timer, i drift dygnetrunt 2 059 kWh
Med timer, i drift under öppettider 1 383 kWh
Besparing 676 kWh

 

Räknat med elpris 1,25 kr/kWh exkl. moms blir besparingen 845 kr/år för en enda kyl. Bara genom att sätta in en timer, som inte kostar många kronor. För de flesta butiker är detta en liten del av totala elbehovet, men många bäckar små. Det går också att spara ytterligare genom att höja temperaturen i kylen vintertid, då det inte är så stor efterfrågan på kylda drycker.