Cirkulär skadereglering, för mindre resursslöseri

Folksam har ett cirkulärt system för att ersätta/laga mobiltelefoner! Läs mer här.

Det finns många andra försäkringsbolag som kan ha liknande system. Fråga ditt försäkringsbolag vad dom gör med trasig elektronik.