Carbon budget – Jordens koldioxid-budget

Jordens koldioxidbudget, eller med den engelska termen carbon budget som oftare använts, är ett sätt att tydliggöra varför det är bråttom att minska koldioxidutsläppen drastiskt. Nedan följer en bra informationsfilm som dock är på engelska.

Så för att kort förklara på svenska, koldioxidbudgeten (för medeltemperaturökning på två grader) är så mycket koldioxid som atmosfären innehåller om jordens klimat stabiliseras på en medeltemperatur om två grader över idag.Ca hälften av den totala budgeten är den koldioxid som fanns i atmosfären innan industrialismen och är nödvändig för att inte få en ny istid (grovt uppskattat, men ca en fjärdedel av budgeten är det som fanns i atmosfären under istiden). Så vi har ungefär lika mycket som fanns naturligt i atmosfären på grekernas tid (Vikingatiden/medeltiden/…) att röra oss på. Problemet är att om vi fortsätter släppa ut så mycket som vi släppte ut nu, så kommer vi vara uppe de kritiska nivåerna redan 2033.

Det som är kontentan av detta är att ju fortare vi minskar på våra utsläpp idag, ju längre tid har vi på oss att “trappa av” med utsläpp av fossilt koldioxid.

Filmen är gjord av bland annat Kevin Anderson, en klimatforskare från England som just nu har en gästprofessur på Uppsala Universitet. En längre föreläsning med honom, och en fördjupning av det som berättas om i filmen ovan kan ses <<här>>. Kevin pratar engelska och pratar ganska fort men hänger man med när han pratar så är det väldigt intressant. Är du intresserad av att förstå mer av klimatförändringarna men på svenska är du välkommen att kontakta din energi- och klimatrådgivare, exempelvis Fia Johannessen i Ovanåkers kommun (tel: 0271-57026).