Alla kan odla

Har du en markplätt över som någon annan skulle kunna odla på? Eller vill du odla, men har ingen mark?

Tjänsten Co-Grow sammanför odlare och markägare genom en smart karttjänst!

Läs mer på www.co-grow.se.